top of page
IMG-20240228-WA0005~2.jpg

Nastava

Prirodoznanstveni predmeti


Prirodoznanstveni predmeti poučavaju se u epohama – blokovima koji traju četiri tjedna uvijek u jutarnjem terminu. Poučavanje u epohama omogućuje temeljito istraživanje određenog znanstvenog
fenomena uz snažnu korelaciju s drugim predmetima. Znanstveni eksperimenti koji se kroz epohalnu nastavu provode gotovo svakoga dana učenicima omogućuju neposredan doživljaj znanstvenog fenomena. Znanost i znanstvena metoda se time ne odvajaju od životnog iskustva, već postaju konkretne. Objektivno promatranje znanstvenog eksperimenta uvjet je za inventivan i kreativan spoznajni proces. Upravo zbog ovakve iskustvene i istraživački koncipirane nastave, mladi samostalno razrađuju i formuliraju prirodne zakone i teoreme.

Društveno humanistički predmeti


Na temelju različitih povijesnih, društvenih, književnih i umjetničkih perspektiva, mladima se nude polazišta za suočavanje s aktualnim temama suvremenog doba kojeg su mladi i sami sudionici. Socijalno umijeće waldorfska pedagogija prepoznaje kao najviše od svih umijeća. Kako ostati svoj, a postati građanin svijeta? Kako izgraditi moralne vrijednosti u promjenjivim okolnostima života? Kako očuvati vlastite snage i proaktivno pristupati životnim zadacima? Traženjem odgovora na ova pitanja postavljaju se temelji za divergentno mišljenje i globalno orijentiranu svijest koju može odražavati samoostvaren i samopouzdan pojedinac.

Matura – diferencirana nastava


Učenici Srednje waldorfske škole su nakon četverogodišnjeg ciklusa školovanja osposobljeni za polaganje državne mature. Dodatnu potporu tome pruža mogućnost da se na četvrtoj godini dodatno slušaju predmeti prema afinitetima učenika i njegovog budućeg zanimanja, odnosno fakultetskog usmjerenja.

Umjetnički predmeti


Mladi su u ovom životnom razdoblju u potrazi za vlastitim identitetom. To podrazumijeva prolazak kroz razne emocionalne i duševne transformacije. Umjetnička nastava pomaže im izraziti te geste i probuditi vlastiti kreativan izričaj. Praktično-umjetnička nastava obuhvaća crtanje, slikanje, krojenje i
šivanje, stolarstvo, modeliranje, rad s glinom i obradu metala. Osim što stječu praktične kompetencije, učenici uče provesti radni proces od ideje do realizacije, estetski oblikovati rad i postaviti ga u socijalno – ekonomski kontekst. Upornost u svladavanju prepreka u rad
nom procesu, pronalazak rješenja i fleksibilnost u radu s drugima trajne su kompetencije koje će učenici iz umjetničke radionice prenijeti u buduću radnu sredinu.

Praktikumi

Waldorfska pedagogija teži razvoju ekološke, socijalne i tehničke osviještenosti učenika. Svake godine
učenici u srednjoj školi imaju jedan praktikum koji omogućuje intenzivno iskustvo i okušavanje u različitim poslovima i životnim realnostima.

 

Praktikumi se održavaju sljedećim redom:
1. razred: Poljoprivredni praktikum – boravak na biodinamičkoj farmi uz rad i učenje o zaokruženom gospodarstvu
2. razred: Zemljomjerstvo – primijenjena matematika i konkretni zadaci na terenu
3. razred: Socijalni praktikum – rad u nekoj od institucija s posebnim društvenim skupinama
4. razred: Strukovni praktikum – rad i stjecanje iskustva u nekoj branši u realnom sektoru koju učenik vidi kao svoje buduće zanimanje

Posebne mogućnosti:
1. Fakultativna nastava: multimedijska grupa, treći strani jezik, kulturno-umjetničke manifestacije, dramske aktivnosti
2. Terenska nastava – svake godine dio nastave održava se kroz višednevne terenske nastave u inozemstvu
3. Rad s učiteljem mentorom
4. Fleksibilnost i prilagodba učenicima u skladu s njihovim izvanškolskim aktivnostima i drugim izvanškolskim postignućima
5. Sudjelovanje i organizacija školskih manifestacija tijekom nastavne godine

bottom of page