top of page
Fotografija iz Ana (1).jpg

O waldorfskoj pedagogiji

Srednja waldorfska škola u Zagrebu integralni je dio vertikale waldorfskog kurikula te omogućuje da se odgoj i obrazovanje prema odvija u punini i sa svim blagodatima koje waldorfska pedagogija donosi za razvoj djeteta od rođenja do punoljetnosti. Srednja waldorfska škola u Zagrebu osnovana je u studenome 2022., a započela je s radom u rujnu 2023.


Ova alternativna srednja škola, prva i jedina takva u Zagrebu, nudi svojim učenicima gimnazijski program kojemu je baza međunarodno priznati waldorfski kurikul i kao takav zadržao je sve posebnosti koje waldorfska pedagogija donosi u srednjoškolskom obrazovanju. Obrazovni predmeti odvijaju se u epohama – blokovima od 4 tjedana što omogućuje intenzivno i kvalitetno proučavanje određenog nastavnog sadržaja. Kako bi se mlada osoba razvijala uravnoteženo, obrazovne predmete epohalno prate umjetnički i praktični sadržaji čime se predmetna korelacija ostvaruje u punini.


Umjetničko obrazovanje obuhvaća podjednako teorijske nastavne sadržaje, kao i daljnji razvoj svih stvaralačkih kompetencija: slikarske, crtalačke, kiparske, euritmijske i glazbeno – scenske.
Praktična nastava odvija se kroz predmete Ručnog rada i Obrta što podrazumijeva epohe stolarstva, krojenja, šivanja, tkanja i obradu metala. Svake godine održava se po jedan školski praktikum koji omogućuje neposredno iskustvo i susret sa različitim zanimanjima i životnim situacijama.


Cilj waldorfske pedagogije je svojim nastavnim planom i programom razviti zdravog i stabilnog
pojedinca s povjerenjem u vlastite sposobnosti. Cjelovit, uravnotežen i realiziran čovjek ideal je
kojemu teži waldorfska pedagogija. Na taj način pojedinac jača vlastite snage i talente te kao takav može pozitivno djelovati u društvu i okolini. Socijalne vještine njeguju se podjednako kao i obrazovne kompetencije jer je društvena osjetljivost i angažiranost preduvjet za proaktivni pristup u raznim životnim okolnostima. Snaga i autonomija vlastitog mišljenja, praktična angažiranost i pobuđeni moralni impulsi kao životni orijentir temelji su za sve životne zadatke koji mladom čovjeku dolaze ususret.


Srednja waldorfska škola u Zagrebu osmišljena je i podržana u suradnji s krovnim institucijama
waldorfske pedagogije na međunarodnoj sceni: Bund der freien Waldorfschulen u Berlinu, Freie Hochschule Stuttgart i Seminar für Waldorfpädagogik u Hamburgu. Dugogodišnja suradnja s docentima i mentorima ovih institucijama iznjedrila je Srednju waldorfsku školu u Zagrebu i formirala stručni kadar – waldorfske učitelje – nositelje ove alternativne srednje škole.

bottom of page