top of page
Writing an application

Upisi

Upisi za šk. 2024./2025. - prijave u tijeku

Upisi u prvi razred

1. Prijavnica

Za upis učenika u Srednju waldorfsku školu u Zagrebu provodi se klasifikacijski postupak, za koji je potrebno ispuniti prijavnicu

2. Klasifikacijski postupak

- motivacijsko pismo

- intervju

- uspjeh od 5. do 8. razred

- hospitacije na nastavi

3. Upis

Nakon uspješnog klasifikacijskog postupka i odobrenja nastavničkog vijeća učenik se upisuje u školu, te roditelji potpisuju Ugovor o školovanju.

Upisi u više razrede

U šk god. 2024./2025. moguć je upis učenika u drugi razred.

bottom of page